Risico aspecten

 
Wij zijn een zelfstandige investment company in Luxemburg.
 
Wij werken conform de regels van de Luxemburgse financiële autoriteit SCCF (vergelijkbaar met de Nederlandse AFM).
 

Eén van de belangrijkste aspecten voor risico beheersing is het weten en begrijpen hoe een belegging werkt en waarop het rendement gebaseerd is. 

Een belegging of investering in het “WaterFund” is winst en omzet afhankelijk.  Het enige feitelijke risico van deze belegging is een zgn. “management failure” als gevolg waarvan gedurende een periode resultaten tegenvallen. Ter afdekking van een dergelijk risico staat dat het “WaterFund” als aandeelhouder mede risico draagt in de bedrijven waarin is geïnvesteerd. De bedrijven hebben zich verplicht tot het aanstellen van één of meer commissarissen die mede sturing geven aan het management. 

De resultaten kunnen beïnvloed worden door overheidsbeleid en eventuele politieke omstandigheden. In Nederland worden proposities niet voorgelegd en beoordeeld door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). De waarde van uw belegging  cq. investering kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen zijn gebaseerd op realistische prognoses.

 

Particuliere beleggers

 

Voor particuliere beleggers is het van belang om te weten dat:

  • Desgevraagd dient men de herkomst van de ingelegde gelden te kunnen aantonen.
  • Men draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor het voldoende spreiden van uw belegd vermogen.
  • Inleggen met geleend geld is "niet gewenst".