Historie

WaterFund Holding SA. is in eerste instantie opgericht als  “HTSE Holding AG” op 29 juni 1995 (RCS B103812), door drie investeerders, met als doelstelling het investeren in handel in coasters en binnenvaartschepen. Zowel inkoop, verkoop als ook het financieel ondersteunen van ontwerp en bouw van deze schepen behoorden tot de doelstelling. Daarbij was één van de primaire doelstellingen het stimuleren van het transport over water in het algemeen en dat over binnenvaartwegen en de Europese kustwateren in het bijzonder.

Voor elk project werd een specifieke SA opgericht, met een geheel eigen structuur incl. eigen financiering en subsidie.

In 2004 zijn de EU regels voor de scheepvaart als hierboven bedoeld rigoureus gewijzigd. Dientengevolge waren de investeringen in deze scheepvaart niet langer interessant, de aandeelhouders besloten hun winsten te nemen.

Per 8 april 2005 is de SA overgenomen door Universal Consultants Inc. (USA) en LS-Invest Holding SA (Luxemburg), waarbij tegelijkertijd nieuwe doelstellingen zijn vastgesteld.

Er werden plannen gemaakt overeenkomstig de wensen van de Amerikaanse eigenaren om in Europa een adviesgroep te creëren, die zich in de financiële wereld tussen de banken zou positioneren.

Die plannen zijn door diverse omstandigheden toen niet direct geconcretiseerd.

In 2011 heeft men alsnog een start gemaakt met het daadwerkelijk op poten zetten van de groep en het realiseren van de gestelde doelstellingen.

HTSE Holding SA was ten tijde van de oprichting reeds water gerelateerd.

Per eind 2015 zal HTSE Holding SA verdergaan onder de nieuwe naam
"WaterFund Holding SA".