Fiscaal gunstig investeren via de "Hollandroute"

 

Nederland heeft met meerdere landen in de wereld belastingverdragen gesloten. Eén van die verdragen is de “deelnemingsvrijstelling”. 
Dit verdrag regelt de bronbelasting, d.w.z. daar waar de winst gemaakt wordt (aan de bron), moet winstbelasting worden afgedragen. In de meeste Europese landen liggen die tarieven op ca. 25% of hoger.

Door dit verdrag kan winstbelasting onder voorwaarden worden gereduceerd naar maximaal 10% aan de bron.
Dit kan alleen via de zgn. “Hollandroute”.

De fiscale resultaten kunnen voor iedere deelnemer anders zijn, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Een onafhankelijk fiscaal advies is aan te bevelen.