Doelstelling

 

Doelstelling is dat er op grond van betere milieutechnische maatstaven watergerelateerde projecten ontwikkeld kunnen worden. 

Initiatiefnemers zetten zich in voor de realisatie van duurzame technologieën, ontwikkeling van economisch haalbare concepten die tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu en een prettiger leefomgeving. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale betrokkenheid bij het ondernemen worden als essentiële kenmerken van het handelen gezien. Er wordt steeds gezocht naar een balans tussen mens, milieu en econonomisch rendement. Het beleid is om in deze belangrijke sector te groeien, indien mogelijk door het uitvoeren van interventies in ondernemingen die zich verder op milieugebied willen onderscheiden of ontwikkelen.

Een voorwaarde die aan bedrijven wordt gesteld die via het themafonds gefinancierd willen worden is dat er beschikt wordt over het ISO 14001 certificaat, of dat er in een `memorandum of interest` wordt aangegeven dat aan voorwaarden wordt voldaan zodat het certificaat binnen een bepaald tijdsbestek toegekend kan worden. De ISO 14001 
normering is een internationaal erkende norm voor milieumanagement.

Eén van de doelstellingen is een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en de groei er van.

Wij hanteren bij de conceptontwikkeling ESG Criteria.